DA61D 01.02.2021 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     DA61D 01.02.2
-----------------------------------------------------------------------------
         SECOND YEAR.B.P.T. EXAMINATION(NEW)
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT SECOND YEAR.B.P.T. EXAMIN
  HELD IN  NOV-DEC-2020  IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
00201    ADITI VERMA         PASS          616/1000
00202    BAHADUR BHURIA        FAIL          507/1000
00203    MANISHA RAWAT        FAIL          501/1000
00204    ABHISHEK           FAIL          484/1000
00205    KULDEEP BHASKAR       PASS          583/1000
00206    SARITA AGAL         PASS          561/1000
00207    RAJANI MANDRE        FAIL          530/1000
00208    UTSAV KUMAR DUBEY      FAIL          539/1000
00215    ANSHU BISEN         FAIL          563/1000
00216    POONAM SHRIVASTAV      FAIL          515/1000
00217    PRIYANKA LALAWAT       FAIL          564/1000
00231    MEGHA JOHARI         FAIL          467/1000
00232    AMBIKA GUPTA         PASS          581/1000
00233    KARTIKEYA SHARMA       FAIL          555/1000
00234    SHOBHA RANAWAT        FAIL          554/1000
00235    PAYAL SEN          FAIL          490/1000
00236    KHUSHBOO GANGOLIYA      FAIL          457/1000
00237    DIN DAYAL PRAJAPATI     PASS          561/1000
00238    SHUBHAM KUMAR KURMI     FAIL          568/1000
00245    POOJA PRIYADARSHINI     PASS          551/1000
00246    NISHA YADAV         FAIL          551/1000
00247    AKANKSHA SAXENA       PASS          560/1000
00281    MOHAMMED IKRAM        FAIL          496/1000
00282    ALISHA PATHAN        FAIL          451/1000
00283    BALAK MARKO         FAIL          587/1000
00284    MEETU SHARMA         FAIL          440/1000
00285    MOHAMMED SALMAN       FAIL          488/1000
00286    SAJID AKHTAR         FAIL          583/1000

                      TOT STUDENTS-  28